عنوان 54 رشته فنی حرفه ای
1- امدادگر حوادث
2- آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت
3- آتش نشان صنعتی
4- سر آتش نشان صنعتی
5- آتش نشان
6- سر آتش نشان
7- پدافند غیرعامل در صنایع
8- عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته
9- مسئول پیاده سازی مدیریت hse-ms
10- مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی
11- متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی
12- مسئول بهداشت کار
13- طراح ایمنی حریق
14- رفتار شناسی حریق
15- انجام عملیات کمک های اولیه
16- انجام کمک های اولیه
17- ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه
18- ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی
19- بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار
20- بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات)
21- بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه
22- بازرس بررسی علل حریق
23- مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی
24- فرماندهی سوانح و حریق
25- پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی
26- پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله
27- بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
28- بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
29- افسر HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)
30- افسر HSE در پروژه های نفتی
31- مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی
32- مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
33- ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
34- مسئول حفاظت و ایمنی
35- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی
36- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار حمل و نقل زمینی
37- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار حمل و نقل ریلی
38- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای
39- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی کار با لیزر
40- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار الکترونیک
41- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار امور زراعی
42- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار امور دام و ماکیان
43- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق
44- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار هتل
45- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار مکانیک
46- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار معماری
47- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار مدیریت صنایع
48- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ماشین آلات کشاورزی
49- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار فناوری اطلاعات
50- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار فرش
51- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنعت ساختمان
52- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع نساجی
53- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی
54- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار زیست فناوری