آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

این دوره مخصوص اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل با انواع مشاغل می باشد، که اطلاعات عمومی و کلی…

5
200,000 تومان