آموزش ایمنی ویژه کارگران

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

مرجع برگزاری این دوره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی…

3
85,000 تومان

ایمنی کار در عملیات ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

مخاطبین این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص مدیران ارشد شرکتها و سازمان ها،…

0
850,000 تومان