آموزش ارزیابی ریسک

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مخاطبین  مخاطبین  این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص مسئولین ایمنی کارگاه ها برگزار…

1
200,000 تومان

آموزش ایمنی برق

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

 مخاطبین  این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص کارشناسان فنی و برق صنایع،  مسئولین…

0
750,000 تومان

آموزش ایمنی عمومی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

مخاطبین  مخاطبین  این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص مسئولین ایمنی کارگاه ها برگزار…

1
400,000 تومان

آموزش ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

 مخاطبین  کارشناسان و کارگران ماشین آلات – نمایندگان HSE  – تمامی اپراتور ها و سرویس کاران و تمامی دانشجویان رشته…

0
720,000 تومان

آموزش ایمنی کار در عملیات جوشکاری

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

مخاطبین  این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص سرپرستان و جوشکاران در کارگاه ها…

0
650,000 تومان

آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

این دوره مخصوص اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل با انواع مشاغل می باشد، که اطلاعات عمومی و کلی…

5
200,000 تومان

آموزش ایمنی ویژه کارگران

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

مرجع برگزاری این دوره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی…

3
85,000 تومان

ایمنی کار در عملیات ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

مخاطبین این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به حوزه ایمنی علی الخصوص مدیران ارشد شرکتها و سازمان ها،…

0
850,000 تومان